ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

  • Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van artikelen en promoties van de website van Crea Nancy.
  • De klant verklaart bij het plaatsen van een bestelling kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Het plaatsen van een bestelling houdt dan ook het aanvaarden van deze algemene verkoopsvoorwaarden in.
  • De kleuren van de artikelen op de website kunnen, al naargelang de instellingen van uw computer, verschillen met de kleuren in realiteit. Hou hier rekening mee!
  • De vermelde prijzen op het moment van bevestiging van de bestelling zijn de gehanteerde prijzen, inclusief BTW en taksen conform de Belgische wetgeving.
  • Na het bevestigen van Uw bestelling ontvangt u van Crea Nancy een bevestigingsmail met het te betalen bedrag.
  • Bestellingen waarvan de betaling niet in ons bezit is binnen de 14 dagen na besteldatum worden automatisch uit ons bestand verwijderd en dus niet meer behandeld.
  • De bestelde goederen worden slechts verzonden na ontvangst van de volledige betaling van de bestelling, tenzij anders is overeengekomen.
  • Bestellingen worden verzonden via B-Post.
  • Goederen die niet voorradig zijn of door overmacht niet kunnen geleverd worden, zullen na overleg met de klant, nagestuurd of terugbetaald worden via overschrijving.
  • Betalen kan op volgende manieren: Diversen of  via overschrijving:  IBAN:  BE09 7330 0479 4557   –   BIC:   KREDBEBB

Verzendkosten:

Voor België bedragen de verzendkosten €3,50 voor bestellingen tot €50,00. Vanaf €50,00 is de verzendig gratis! In de rest van Europa bedragen de verzendkosten €5,00 voor bestellingen tot €50,00. Vanaf €50,00 is de verzending eveneens gratis!

Crea Nancy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens de zending.

 

HERROEPINGSRECHT:

Bij Crea Nancy heeft U het recht om de gekochte goederen binnen de 15 kalenderdagen terug te sturen. De termijn gaat in op de dag volgend op de dag van levering/bezorging.

* Stuur Uw artikelen compleet en ongebruikt terug.

* Het produkt mag slechts in die mate uitgepakt of gebruikt zijn voor zover dit nodig is om te kunnen beoordelen of U het produkt wenst te behouden of niet.

* Retourzendingen worden uitsluitend aanvaard indien U zorgzaam bent omgegaan met het produkt en de verpakking.

Onder deze omstandigheden zal Crea Nancy U het bedrag, exclusief verzend- en rembourskosten, zo spoedig mogelijk terugbetalen.

Neem steeds contact op met Crea Nancy via nancy_van_aelst@yahoo.com wanneer U een artikel wenst terug te sturen. Dit zal een snelle afhandeling in de hand werken!